Công cụ làm việc cá nhân


Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Quảng Trị

 

1. Công nghiệp

STT

Tên dự án

Vốn đầu tư (triệu USD)

Địa điểm

Quy mô

Hình thức đầu tư

1

Xây dựng nhà máy xi măng

200,0

Huyện Cam Lộ

0,6-1,4 triệu tấn/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

2

Xây dựng nhà máy xản xuất thuỷ tinh

kính phẳng

4,0

Vùng bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh

Kính xây dựng 4 triệu m2/năm. Kính xe hơi 1triệu m2/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

3

Các dự án sản xuất giày da và giày thể

thao xuất khẩu

2,0

Khu công nghiệp Nam Đông Hà

1 triệu đôi/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

4

Dự án xản suất các sản phẩm cơ khí

3,0

Khu công nghiệp Nam Đông Hà

10.000 tấn sản phẩm/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

5

Dự án xản suất phụ tùng ôtô, xe máy

5.0

Khu công nghiệp Nam Đông Hà

5000 tấn sản phẩm/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

6

Dự án đóng mới và sữa chữa tàu thuyền

1.0

Khu công nghiệp Bắc

Cửa Việt

500 chiếc/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

7

Dự án sản xuất và lắp ráp điện, điện tử

3-5

Khu công nghiệp Nam Đông Hà

1000 tấn sản phẩm/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

8

Dự án sản xuất bằng công nghệ cao

10-15

Khu công nghiệp Nam Đông Hà

 

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

9

Các dự án sản xuất bánh kẹo và nước

giải khát

4-5

Khu công nghiệp Nam Đông Hà

5000 tấn sản phẩm/năm

10-15 triệu lít/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

10

Dự án sản xuất và lắp ráp xe cơ giới và

máy móc thiết bị

15-20

Khu công nghiệp Nam Đông Hà

10.000 cái/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn Nước ngoài

 

2. Thương mại - Dịch vụ

STT

Tên dự án

Vốn đầu tư (triệu USD)

Địa điểm

Quy mô

Hình thức đầu tư

1

Các dự án đầu tư vào khu thương mại Lao Bảo

5.0

Khu kinh tế thương mại Lao Bảo huyện Hướng Hoá

Sản xuất chế biến gia công lắp ráp, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn

nước ngoài BOT, BTO, BT

2

Các dự án tín dụng, ngân hàng, bưu chính viễn thông

10-12

Khu công nghiệp Nam Đông Hà

 

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

3

Trung tâm thương mại

3.5

Thị xã Đông Hà

6.500m2 11tầng

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

4

Khu du lịch sinh thái và nghĩ dưỡng cửa Tùng, Cửa Việt

5,0

Huyện Vĩnh Linh, Gio Linh

50.000 lượt khách/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

5

Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng nước nóng Đakrông

3.0

Huyện Đakrông

20.000 lượt khách/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

6

Khu du lịch hồ Trung Chỉ

3.0

Thị xã Đông Hà

70ha

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

7

Khu du lịch sinh thái thuỷ lợi-thuỷ điện Rào Quán và các cụm di tích Khe Sanh-Hướng Hoá

10.0

Huyện Hướng Hoá

100-150ha

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

8

Dự án du lịch đảo Cồn Cỏ và các tỉnh ven biển miền trung

2.0

Huyện Vĩnh Linh

100.000 lượt khách/năm

Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

 


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs